DIAMANT, A. Aprender fabricando xoguetes. Percorrido cara a unha experiencia de educar para a paz fóra da escola en Arxentina. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, v. 24, p. 75-100, 1 Dec. 2020.