SOUTHWELL, M. Pedro Henríquez Ureña e a utopía de América: exilios, humanismo e educación. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, v. 24, p. 29-42, 1 Dec. 2020.