COSTA RICO, A.; BOLAÑO AMIGO, U. Represión política e castigo do profesorado republicano na provincia de Lugo: As consecuencias do 36. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, v. 21, p. 101-118, 10 Oct. 2018.