Ziegler, S., & Pintassilgo, J. (2022). Xénese dunha apropiación: o proxecto «aprender a aprender» e a escola Waldorf Xardim do Monte, Portugal (1993-2005). Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 26, 87-108. https://doi.org/10.17979/srgphe.2022.26.0.9239