Manique da Silva, C. (2022). Alexandre Luís da Cunha. Un Professor Liberal no Mundo Atlántico (primeira metade do século XIX). Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 26, 35-58. https://doi.org/10.17979/srgphe.2022.26.0.9235