Pintassilgo, J. (2021). Unha mirada crítica sobe a Maison des Petits: o relatorio da viaxe de estudo da bolseira Irene Lisboa (1933). Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 25, 311-323. https://doi.org/10.17979/srgphe.2021.25.0.8617