Porto Ucha, Ángel S., & Vázquez Ramil, R. (2021). Un modelo de movemento asociativo do maxisterio durante a segunda república: A Casa del Maestro de Pontevedra (1934-1936). Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 25, 275-307. https://doi.org/10.17979/srgphe.2021.25.0.8616