Iglesias Galdo, A. (2021). Sobre a (in)xustiza xuvenil: da súa histórica vocación educativa e a intrusión da lóxica neoliberal. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 25, 211-229. https://doi.org/10.17979/srgphe.2021.25.0.8610