Gonçalves Vidal, D., & Silva Rabelo, R. (2021). Fórmula e utopía: o movimento internacional da educación nova. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 25, 23-50. https://doi.org/10.17979/srgphe.2021.25.0.8600