Iglesias Salvado, J. L. (2020). Xosé María Álvarez Blázquez: Mestre republicano. Diario escolar e desterro: Vigo: Editorial Galaxia, 2019. 223pp. ISBN: 978-84-9151-341-4. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 24, 324-329. https://doi.org/10.17979/srgphe.2020.24.0.7160