Fernández Fernández, X. (2020). Ben-Cho-Shey inédito: Santiago de Compostela: Auga Editora-Deputación de Ourense, 2018. 230 pp. ISBN: 978-84- 948778-7-2. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 24, 311-314. https://doi.org/10.17979/srgphe.2020.24.0.7146