Cid Fernández, X. M. (2020). A represión franquista do Maxisterio. Unha historia que debemos seguir reescribindo, para fundamentar historicamente unha educación para a paz. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 24, 265-282. https://doi.org/10.17979/srgphe.2020.24.0.7139