Pereira, M. P. (2020). A Dirección Xeral do Ensino Primario: estratexias de orientación e disciplina do profesorado de primaria (1930-1956). Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 24, 239-261. https://doi.org/10.17979/srgphe.2020.24.0.7138