Terrón Bañuelos, A., & Hurtado García, I. (2020). "O clima da clase": saúde mental escolar na España do ’desarrollismo’. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 24, 179-210. https://doi.org/10.17979/srgphe.2020.24.0.7135