Toro Blanco, P. (2020). "Nenos, sexamos bos, miremos ese horror!". O nacionalismo cívico como réxime emocional na educación lchilena durante a segunda guerra mundial (c. 1941-c. 1945). Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 24, 161-175. https://doi.org/10.17979/srgphe.2020.24.0.7132