Diamant, A. (2020). Aprender fabricando xoguetes. Percorrido cara a unha experiencia de educar para a paz fóra da escola en Arxentina. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 24, 75-100. https://doi.org/10.17979/srgphe.2020.24.0.7115