Southwell, M. (2020). Pedro Henríquez Ureña e a utopía de América: exilios, humanismo e educación. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 24, 29-42. https://doi.org/10.17979/srgphe.2020.24.0.7112