de Gabriel, N. (2019). A represiĆ³n dos mestres republicanos de Muros. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da EducaciĆ³n, 23, 257-289. https://doi.org/10.17979/srgphe.2019.23.0.5892