Trillo Alonso, F. (2013). Apuntes para unha memoria escolar: a miña experiencia no colexio Santa María do Mar. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 16, 73-80. https://doi.org/10.17979/srgphe.2012.16.0.4095