(1)
Rojas Sampedro, A. O Papel Educativo Dos Movementos Sociais En España, Entre O Tardofranquismo E a transición democrática (1956-1982). Sarmiento Rev Gal Port Hist Educ 2022, 26, 137-159.