(1)
Candeias Martíns, E. As Influencias (psico)pedagóxicas Belgas En Faria De Vasconcelos E a Súa repercusión Na educación De Nenos Anormais (escolares). Sarmiento Rev Gal Port Hist Educ 2021, 25, 95-122.