(1)
Carrera-Fernández, M. V. Unha Aposta Pola Educación Para a Paz E a Comprensión Internacional: O Labor Dos Organismos Internacionais Latinoamericanos (1934-1956). Sarmiento Rev Gal Port Hist Educ 2020, 24, 283-303.