(1)
Cid Fernández, X. M. A represión Franquista Do Maxisterio. Unha Historia Que Debemos Seguir Reescribindo, Para Fundamentar Historicamente Unha educación Para a Paz. Sarmiento Rev Gal Port Hist Educ 2020, 24, 265-282.