(1)
Pereira, M. P. A Dirección Xeral Do Ensino Primario: Estratexias De orientación E Disciplina Do Profesorado De Primaria (1930-1956). Sarmiento Rev Gal Port Hist Educ 2020, 24, 239-261.