(1)
Azevedo, S.; Ferreira, B.; Luísa, C.; Rodrigues, V. Educadores Sociais Portugueses: Pertinencia, formación E Identidade Profesional En (re)construción. Sarmiento Rev Gal Port Hist Educ 2023, 27, 207-225.