[1]
Malheiro, X.M. 2021. Salceda de Caselas nos tempos da emigración a América. Evolución da poboación, economía e dinámicas sociopolíticas locais (1880- 1960): Pontevedra: Deputación de Pontevedra, 2019, 447 pp. ISBN: 978- 84-8457-475-0. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación. 25, (Jul. 2021), 384-388. DOI:https://doi.org/10.17979/srgphe.2021.25.0.8628.