[1]
Iglesias Galdo, A. 2021. Sobre a (in)xustiza xuvenil: da súa histórica vocación educativa e a intrusión da lóxica neoliberal. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación. 25, (Jul. 2021), 211-229. DOI:https://doi.org/10.17979/srgphe.2021.25.0.8610.