[1]
Southwell, M. 2020. Pedro Henríquez Ureña e a utopía de América: exilios, humanismo e educación. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación. 24, (Dec. 2020), 29-42. DOI:https://doi.org/10.17979/srgphe.2020.24.0.7112.