1.
Comellas Casanova P. Xosé Manuel Sánchez Rei, O portugués esquecido: O galego e os dialectos portugueses setentrionais, 2ª edición, Compostela, Laiovento, 2022, 619 páxinas. Rev Gal Filo [Internet]. 2022Dec.27 [cited 2023Mar.25];230:179-83. Available from: https://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2022.23.0.9157