1.
Pascual Rodríguez R. Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes, Carlos Lorenzo, Francisco Oti e Dolores Vilavedra (eds.), Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2022, 999 páxinas. Rev Gal Filo [Internet]. 2022Dec.27 [cited 2023Mar.30];230:198-201. Available from: https://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2022.23.0.9143