Comellas Casanova, Pere. “Xosé Manuel Sánchez Rei, O portugués Esquecido: O Galego E Os Dialectos Portugueses Setentrionais, 2ª edición, Compostela, Laiovento, 2022, 619 páxinas.”. Revista Galega de Filoloxía 230 (December 27, 2022): 179-183. Accessed March 30, 2023. https://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2022.23.0.9157.