Gallardo Silva, Yolanda. “Julio I. González Montañés, Anxo Angueira E Ramón Mariño Paz (eds.), Entremés Galego Ao Feliz E Real Parto Da Nosa raíña, Santiago De Compostela, Edicións Laiovento, 2019, 186 páxinas.”. Revista Galega de Filoloxía 220 (December 9, 2021): 151-155. Accessed August 14, 2022. https://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2021.22.0.8825.