Larson, Pär. “Do Obradoiro De Universo Cantigas (II): Consideracións Sobre O refrán De «Punhei Eu muit’em Me Quitar» De Fernan Garcia Esgaravunha (UC 226)”. Revista Galega de Filoloxía 200 (December 31, 2019): 151-158. Accessed August 6, 2020. https://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2019.20.0.5923.