Monteagudo Romero, Henrique. “Os Pronomes tónicos Oblicuos Libres Min E Mí Nos Cancioneiros Trobadorescos”. Revista Galega de Filoloxía 200 (December 31, 2019): 91-119. Accessed February 27, 2021. https://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2019.20.0.5921.