Ailenii, Simona. “Das Particularidades De tradución Das versión ibéricas De Merlin E Da Súa Suite”. Revista Galega de Filoloxía 200 (December 31, 2019): 11-33. Accessed October 16, 2021. https://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2019.20.0.5915.