López-Viñas, Xoán. “Recensión: Ramón Mariño Paz, Fonética E fonoloxía históricas Da Lingua Galega”. Revista Galega de Filoloxía 190 (December 30, 2018): 161-166. Accessed January 31, 2023. https://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2018.19.0.4952.