Teixeira, José. “As Cores No Procesamento Do Significado: Proverbios E Sinestesia”. Revista Galega de Filoloxía 190 (December 30, 2018): 131-149. Accessed June 11, 2023. https://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2018.19.0.4950.