Pérez Barcala, Gerardo. “Tradución, tradición E edición: Consideracións Desde O prólogo Do Tratado De Alveitaria Galego”. Revista Galega de Filoloxía 190 (December 30, 2018): 107-129. Accessed July 5, 2020. https://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2018.19.0.4949.