Baxter, Robert Neal. “Análise Paratradutiva Das Diferentes edicións Do Manifesto Do Partido Comunista Ao Galego: A ideoloxía Das Marxes”. Revista Galega de Filoloxía 190 (December 30, 2018): 11-40. Accessed August 7, 2020. https://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2018.19.0.4945.