Pascual Rodríguez, R. “Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes, Carlos Lorenzo, Francisco Oti E Dolores Vilavedra (eds.), Deseñando Horizontes. Situación Actual, Orixe E planificación Do Futuro Do Teatro Galego, Santiago De Compostela, Consello Da Cultura Galega, 2022, 999 páxinas.”. Revista Galega De Filoloxía, vol. 23, Dec. 2022, pp. 198-01, doi:10.17979/rgf.2022.23.0.9143.