Rodríguez Fernández, E. “Recensión: Alexandre Rodríguez Guerra (ed.), Lingüística histórica E dialectoloxía: Coordenadas Do Cambio lingüístico”. Revista Galega De Filoloxía, vol. 19, Dec. 2018, pp. 167-74, doi:10.17979/rgf.2018.19.0.4953.