[1]
P. Comellas Casanova, “Xosé Manuel Sánchez Rei, O portugués esquecido: O galego e os dialectos portugueses setentrionais, 2ª edición, Compostela, Laiovento, 2022, 619 páxinas.”, Rev Gal Filo, vol. 23, pp. 179-183, Dec. 2022.