[1]
R. Pascual Rodríguez, “Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes, Carlos Lorenzo, Francisco Oti e Dolores Vilavedra (eds.), Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2022, 999 páxinas.”, Rev Gal Filo, vol. 23, pp. 198-201, Dec. 2022.