Comellas Casanova, P. (2022) “Xosé Manuel Sánchez Rei, O portugués esquecido: O galego e os dialectos portugueses setentrionais, 2ª edición, Compostela, Laiovento, 2022, 619 páxinas.”, Revista Galega de Filoloxía. A Coruña, 230, pp. 179-183. doi: 10.17979/rgf.2022.23.0.9157.