Peres Vigo, A. (2022) “De trobadoresca a paródica: a lingua galega a través dos textos casteláns catrocentistas”, Revista Galega de Filoloxía. A Coruña, 230, pp. 93-108. doi: 10.17979/rgf.2022.23.0.9130.