Rivadulla Costa, D. (2022) “Para unha historia da memoria novelada: guerra civil e franquismo na narrativa galega do século XX ”, Revista Galega de Filoloxía. A Coruña, 230, pp. 128-143. doi: 10.17979/rgf.2022.23.0.9128.