Albino Pires, N. (2022) “À entrada do mês de maio, à saída da Primavera: notas para o estudo da sintaxe do romanceiro da tradición oral moderna portuguesa”, Revista Galega de Filoloxía. A Coruña, 23, pp. 109–127. doi: 10.17979/rgf.2022.23.0.9124.