Soto Arias, M. R. (2022) “Algúns aspectos da relación entre fraseoloxía e sintaxe”, Revista Galega de Filoloxía. A Coruña, 230, pp. 164-178. doi: 10.17979/rgf.2022.23.0.9038.