López Alonso, L. (2020) “O neofalantismo no ensino secundario: un espazo sen lexitimar”, Revista Galega de Filoloxía. A Coruña, 210, pp. 39-74. doi: 10.17979/rgf.2020.21.0.7341.