Larson, P. (2019) “Do obradoiro de Universo Cantigas (II): Consideracións sobre o refrán de «Punhei eu muit’em me quitar» de Fernan Garcia Esgaravunha (UC 226)”, Revista Galega de Filoloxía, 200, pp. 151-158. doi: 10.17979/rgf.2019.20.0.5923.